.Het heeft even op zich laten wachten maar vrijdag 30 september 2022 is het dan echt zo ver: de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (2021) van de Arnhemse Voetbal Federatie. Plaats van handelen: clubgebouw ESA. Aanvang vergadering 20.00 uur. Vergaderruimte open om 19.30 uur. Alle relevante  vergaderstukken zullen binnenkort naar de verenigingen gestuurd worden. De agenda is via onderstaande link te benaderen:

Agenda jaarvergadering

 

 

 

Bestuursvergaderingen

 

Het bestuur komt zo vaak als noodzakelijk bij elkaar, met een absoluut minimum van 1x per kwartaal. We werken dan ook niet met een strak vooraf opgelegde vergaderdataplanning, maar laten het van het moment c.q. de laatste actuele ontwikkeling afhangen. De laatste bestuursvergadering heeft op woensdag 17 augustus 2022 plaatsgevonden en naar verwachting zullen we half september de koppen weer eens bestuurlijk bij elkaar steken.