Het moment waar u al bijna een jaar naar hebt uitgekeken is zover:

 

UITNODIGING

Hierbij willen we u uitnodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 8 november 2023.

Plaats van handelen: clubgebouw sv De Paasberg (Vondellaan 121 in Arnhem). Aanvang vergadering 20.00 uur. Vergaderruimte open om 19.30 uur. De (voorlopige) agenda is bijgevoegd. We kijken er naar uit u allen onder het genot van een kop koffie en kleine Afterparty te mogen begroeten.

Agenda jaarvergadering

 

 

 

Bestuursvergaderingen

 

Het bestuur komt zo vaak als noodzakelijk bij elkaar, met een absoluut minimum van 1x per kwartaal. We werken dan ook niet met een strak vooraf opgelegde vergaderdataplanning, maar laten het van het moment c.q. de laatste actuele ontwikkeling afhangen.