Zoals het er nu naar uitziet zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering ergens in de maand april of mei plaats gaan vinden. Hebben we hopelijk een nieuwe gemeenteraad en alle COVID-19 beperkende maatregelen achter de rug en zijn alle ingrediënten aanwezig om er een nuttige maar vooral ook gezellige avond van te maken.

 

 

Bestuursvergaderingen

 

Het bestuur komt zo vaak als noodzakelijk bij elkaar, met een absoluut minimum van 1x per kwartaal. We werken dan ook niet met een strak vooraf opgelegde vergaderdataplanning, maar laten het van het moment c.q. de laatste actuele ontwikkeling afhangen. De laatste bestuursvergadering heeft op woensdag 2 februari 2022 plaatsgevonden en naar verwachting zullen we half september de koppen weer eens bestuurlijk bij elkaar steken.