Het Arnhemse Sport- en Beweegakkoord 

(deze tekst is direct van de website van Sportbedrijf Arnhem overgenomen)

 

Eind september is het Arnhemse Sport- en Beweegakkoord ondertekend in drie verschillende wijken. Daarmee is het startschot gegeven voor de uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord

Meer gezonde en fitte Arnhemmers, dat is waar het lokale akkoord aan moet bijdragen. In deze tijd belangrijker dan ooit! Samen met jullie als Arnhemse sportaanbieder willen we meer Arnhemmers in beweging brengen. Het Arnhems sport- en beweegakkoord vloeit voort uit het Nationaal sportakkoord. Het is een breed gedragen akkoord waar we lokaal de krachten bundelen op vier belangrijke thema’s:

  1. Een beweegvriendelijke leefomgeving voor iedereen
  2. Vijf uur bewegen per week op en rond school (2+1+2 aanpak)
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Inclusief bewegen

In het sportakkoord zijn voor elk thema ideeën geformuleerd en acties vastgelegd. De Rijksoverheid stelt tot en met 2022 een budget van 80.000 euro ter beschikking om uitvoering te geven aan die ideeën en acties. Je kunt als sportaanbieder een waardevolle bijdrage leveren door een plan in te dienen waarmee een idee of actie uit het sportakkoord in de praktijk wordt uitgevoerd.

Een stuurgroep zal uitvoeringsbudget toekennen aan goede plannen. In de stuurgroep zijn afgevaardigden vertegenwoordigd van de Arnhemse Sport Federatie (ASF), de Arnhemse Voetbal Federatie (AVF), bestuurders van Arnhemse sportverenigingen, het Rijn IJssel college (CIOS), Sportbedrijf Arnhem en de gemeente Arnhem

  1. Verdiep je in het Arnhems Sport en beweegakkoord en lees de nota Gezond & Fit
  2. Schrijf een goed en volledig plan en houd hierbij rekening met de gestelde criteria (zie hieronder)
  3. Dien je plan in via dit aanvraagformulier
  4. Bepaal in welke ronde je mee wilt doen en lever op tijd je aanvraag in
  5. Binnen 2 weken na het verstrijken van de deadline ontvang je van de stuurgroep een besluit op je aanvraag