Welkom op de website van de Arnhemse VoetbalFederatie

 

Algemeen

De Arnhemse Voetbalfederatie (AVF) treedt sinds 1976 op als belangenbehartiger van de (tegenwoordig) 11 Arnhemse voetbalverenigingen. Wij  treden namens onze leden op als collectieve gesprekspartner richting KNVB, de gemeente Arnhem en Sportbedrijf Arnhem. We geven of verzorgen voorlichting, geven gevraagd en ongevraagd adviezen en verlenen bemiddeling aan onze leden daar waar gewenst. 

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 4 leden:

  • Wim Hendriks (voorzitter) Tel 06-51499133

  • Ed van de Laar (2e voorzitter / wnd. secretaris / algemene zaken) Tel 06-23067171

  • Adrie van der Beek (penningmeester) tel 06-20510538

 

Algemene Contactgegevens

Postadres: Snoekstraat 8, 6833EE, Arnhem

e-mail: info@arnhemsevoetbalfederatie.nl